ПРИЯТЕЛИПОКАНА

П О К А Н А


от Управителния съвет на Сдружение "Червени сърца"
за провеждане на редовно годишно Общо събрание .

Скъпи членове,
каним ви на 21.02.2016г. от 15:00ч. в СУ"Климент Охридски",
зала "Америка за България" за провеждане на редовно 
Общо събрание на Сдружението.
Дневен ред:
1.Отчет на Председателя за работата на Сдружението през 2015г.
и приемане на финансово-счетоводния отчет на Сдружението.
2.Приемане на Програма за работата на Сдружението през 2016г.
3.Промени в състава на Управителния съвет.
4.Разни.

от Управителния съвет

 

 

ЦСКА в сърцето ми

 

К О Н К У Р С   З А   К Ъ С О М Е Т Р А Ж Е Н  

 

Ф И Л М  " Ц С К А   В   С Ъ Р Ц Е Т О   М И "

 

 

 

Скъпи фенове,

 

след направен анализ на проведеният през 2014г.

 

Конкурс със същото название,Общото събрание на

 

Сдружение "Червени сърца"реши,че дава положителна

 

оценка на резултатите и превръща същият в традиционен.

 

Днес  УС  чрез тази информация дава Началото на вторият

 

Конкурс  "ЦСКА в сърцето ми".Форматът на Конкурса се

 

запазва.Филмчетата отново са в рамките на 3 минути.

 

Те трябва отново да бъдат изпращани чрез сайта

 

www.wetransfer.com на електронния адрес на Сдружението

 

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .Наградите за победителите остават същите:

 

скулптури и парични суми в размер на 600,400 и 200 лв.,

 

съответно за първо,второ и трето място.  

 

Вярваме и се надяваме,че второто издание ще бъде още по-

 

успешно от първото и че времето до крайният срок -1-ви

 

декември ,ще даде възможност на авторите за създаването

 

на още по-хубави филмчета отразяващи фенската емоция.

 

Ще бъдат положени усилия да бъде привлечено отново

 

толкова авторитетно жури,както и на първият Конкурс.

 

Пожелаваме успех на всички участници и пазете емоцията!

 

УС на "Червени сърца"

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    З А 

 К А М П А Н И Я Т А   " С Е К Т О Р   В "

 

Скъпи дарители,

във връзка с проточилото се реализиране на средствата

събрани чрез кампанията и след анализ на възможностите

ви съобщаваме следното решение,взето единодушно на

Общото събрание на Сдружението:

1.Предоставяме събраните средства за поддържане на

 материалната база на ВК ЦСКА.

2.Тези дарители,които не са съгласни с тези наши действия,

молим да се свържат със Сдружението чрез  следният електронен

адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

На всички несъгласни с приложението на техните дарения

Сдружението ще върне дарената сума.Срокът за заявяване на

това несъгласие е до края на месец март 2015г.

Решението за отклоняване от първоначалните намерения

на Кампанията е продиктувано от недостатъчност на средствата

за самостоятелен ремон на сектора,както и в нереализиране

на заявените от клуба намерения за ремонтиране на Секто В.

Отново изказваме своята искренна благодарност на всички дарители

и ще направим усилие тяхното дарение да бъде подходящо

представено пред червената публика.

От Управителния съвет

 

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕЗ 2015 Г.

                

 

                  

П Р О Г Р А М А   Н А   С Д Р У Ж Е Н И Е   " Ч Е Р В Е Н И

С Ъ Р Ц А"  З А   Д Е Й Н О С Т Т А   М У   П Р Е З   2 0 1 5 Г.

 

1.Дава се възможност на дарителите по Кампанията "Сектор В" да изберат

или да им се върнат парите или по предложен от Упр.съвет подходящ начин 

да бъдат използвани за други цели в интерес на ЦСКА.Това се налага поради   

две причини:

-първо поради недостатъчните средства набрани за самостоятелни ремонтни

дейности    

-второ поради това ,че обещаният ремонт на сектор В от ръководството на     

ЦСКА в който да се вложат и набраните пари не се състоя и няма заявени     

конкретни действия в тази посока.

2.Кампанията "Деца на мач" да продължи и през 2015г.Да се направят допъл     

нителни активности за повишаване на атрактивността и.

3.Да се потърси взаимодействие с другите организирани организации на    

привържениците за повишаване на консолидацията и единодействието им.

4.Да се стартира втори Конкурс за късометражен филм "ЦСКА в сърцето ми". 

По този начин той да бъде превърнат в традиционен.Формата на провеждането

му се запазва.

5.Да се проведе 6-ят традиционен Новогодишен бал посветен на ветераните,   

като той се отвори за съорганизиране и от други приятелски организации.

6.Да се подкрепи и да се вземе активно участие в подкрепа на организираният

от ВК ЦСКА благотворителен мач в подкрепа на волейбола в ЦСКА.

7.Упр.съвет да вземе решение за подпомагане на конкретни детски и юношески 

спортни турнири .

8.Възлага на УС да произведе артикули за привържениците,които да се използват 

освен за награден фонд за детските турнири,така и за благотворителни продажби 

за подпомагането на дейности на Сдружението.  

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2014 Г.

                  О Т Ч Е Т   З А   Д Е Й Н О С Т Т А  Н А  

            С Д Р У Ж Е Н И Е Т О  П Р Е З   2 0 1 4 Г.

 

1. Проведена е Кампания за набиране на средства за ремонт      

на "Сектор В".Резултата е набиране на средства в размер на почти 8 000 лв.

Отпечатани са имената на дарителите в отделни стикери за         

външен монтаж и се очакват реални действия за влагане на    

събраната сума.

2.Проведена е Кампанията "Деца на мач"

Резултата е че на всички мачове през годината на нашият стадион

безплатно са доведени на мач средно около 25 деца .

3.Проведен е Конкурс за късометражен филм "ЦСКА в сърцето ми"

Резултата е селектирани и наградени три филмчета.Бяха изработени 

специални скулптурни статуетки и бяха раздадени парични награди.

4.Сдружението беше съпричастно към всички обществени прояви   

на ОСК и ВК ЦСКА,чрез предоставяне на конкретни помощи за техните   

събития.

5.Проведен е традиционният 5-ти Новогодишен бал посветен на     

ветераните.Тържеството беше проведено с необходимото ниво и  

предизвика удовлетворението,както на нашите гости,така и на     

всички присъствали.На него беше връчена и новоучредената       

награда "Изкусният стрелец",чийто първи носител беше големият     

голмайстор на клуба и юбиляр-Петър Жеков.

 

 
Страница 2 от 5

Обръщение

Декларация на Фен клуб "Chicago Reds"

състоянието на любимия ни клуб в последно време предизвика доста разногласия както сред червената фенска маса, така и сред самите нас. Хилядите километри разстояние не бяха пречка и до нас да стигне вълната на недоволство към сегашното състояние на клуба. В тази връзка бихме искали да заявим, че Фен клуб "Chicago Reds" подкрепя всяка една инициатива за промяна на статуквото и връщане на отбора там където му е мястото - на върха! Като всички червени фенове и ние се надяваме нещо да се случи и отбора да тръгне в друга посока.

прочети повече

НОВИНИ СДРУЖЕНИЕ

ЦСКА ЗАВИНАГИ

Анкета

Харесахте ли номинациите в Конкурса за късометражен филм?
 

Новини за ЦСКА

Кой е тук?

В момента има 65 посетителя в сайта

Търсене