ПРИЯТЕЛИКампания "Деца на мач"

Във връзка със започването на пролетният дял от първенството,ПФК”ЦСКА” и Сдружение”Червени сърца” имаме удоволствието да съобщим на всички малки фенове на отбора,че всички ненавършили 12 години отново ще имат правото да посетят мачовете на любимият си отбор напълно безплатно.За целта те заедно с придружител над 18 години трябва да се явяват преди всеки мач на централната алея пред Алеята на звездите/при топката/до 30-та минута преди започването на двубоите.Придружителите също ще бъдат допуснати безплатно до трибуната.За вас малки приятели,клубът ще предостави секторът между сектора за гости и Сектор А. Това може да се променя по времето на кампанията от съображения за сигурността на децата и ще бъде указвано за всеки мач от представителят на Сдружението,който посреща и организира посещението на мача. Очакваме ви още в неделя/13-ти/на любимият стадион.Добре дошли отново малки приятели и

САМО ЦСКА !!!

От Сдружение „Червени сърца”

И ПФК „ЦСКА

 

ПОКАНА

П О К А Н А


от Управителния съвет на Сдружение "Червени сърца"
за провеждане на редовно годишно Общо събрание .

Скъпи членове,
каним ви на 21.02.2016г. от 15:00ч. в СУ"Климент Охридски",
зала "Америка за България" за провеждане на редовно 
Общо събрание на Сдружението.
Дневен ред:
1.Отчет на Председателя за работата на Сдружението през 2015г.
и приемане на финансово-счетоводния отчет на Сдружението.
2.Приемане на Програма за работата на Сдружението през 2016г.
3.Промени в състава на Управителния съвет.
4.Разни.

от Управителния съвет

 

 

ЦСКА в сърцето ми

 

К О Н К У Р С   З А   К Ъ С О М Е Т Р А Ж Е Н  

 

Ф И Л М  " Ц С К А   В   С Ъ Р Ц Е Т О   М И "

 

 

 

Скъпи фенове,

 

след направен анализ на проведеният през 2014г.

 

Конкурс със същото название,Общото събрание на

 

Сдружение "Червени сърца"реши,че дава положителна

 

оценка на резултатите и превръща същият в традиционен.

 

Днес  УС  чрез тази информация дава Началото на вторият

 

Конкурс  "ЦСКА в сърцето ми".Форматът на Конкурса се

 

запазва.Филмчетата отново са в рамките на 3 минути.

 

Те трябва отново да бъдат изпращани чрез сайта

 

www.wetransfer.com на електронния адрес на Сдружението

 

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .Наградите за победителите остават същите:

 

скулптури и парични суми в размер на 600,400 и 200 лв.,

 

съответно за първо,второ и трето място.  

 

Вярваме и се надяваме,че второто издание ще бъде още по-

 

успешно от първото и че времето до крайният срок -1-ви

 

декември ,ще даде възможност на авторите за създаването

 

на още по-хубави филмчета отразяващи фенската емоция.

 

Ще бъдат положени усилия да бъде привлечено отново

 

толкова авторитетно жури,както и на първият Конкурс.

 

Пожелаваме успех на всички участници и пазете емоцията!

 

УС на "Червени сърца"

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    З А 

 К А М П А Н И Я Т А   " С Е К Т О Р   В "

 

Скъпи дарители,

във връзка с проточилото се реализиране на средствата

събрани чрез кампанията и след анализ на възможностите

ви съобщаваме следното решение,взето единодушно на

Общото събрание на Сдружението:

1.Предоставяме събраните средства за поддържане на

 материалната база на ВК ЦСКА.

2.Тези дарители,които не са съгласни с тези наши действия,

молим да се свържат със Сдружението чрез  следният електронен

адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

На всички несъгласни с приложението на техните дарения

Сдружението ще върне дарената сума.Срокът за заявяване на

това несъгласие е до края на месец март 2015г.

Решението за отклоняване от първоначалните намерения

на Кампанията е продиктувано от недостатъчност на средствата

за самостоятелен ремон на сектора,както и в нереализиране

на заявените от клуба намерения за ремонтиране на Секто В.

Отново изказваме своята искренна благодарност на всички дарители

и ще направим усилие тяхното дарение да бъде подходящо

представено пред червената публика.

От Управителния съвет

 

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕЗ 2015 Г.

                

 

                  

П Р О Г Р А М А   Н А   С Д Р У Ж Е Н И Е   " Ч Е Р В Е Н И

С Ъ Р Ц А"  З А   Д Е Й Н О С Т Т А   М У   П Р Е З   2 0 1 5 Г.

 

1.Дава се възможност на дарителите по Кампанията "Сектор В" да изберат

или да им се върнат парите или по предложен от Упр.съвет подходящ начин 

да бъдат използвани за други цели в интерес на ЦСКА.Това се налага поради   

две причини:

-първо поради недостатъчните средства набрани за самостоятелни ремонтни

дейности    

-второ поради това ,че обещаният ремонт на сектор В от ръководството на     

ЦСКА в който да се вложат и набраните пари не се състоя и няма заявени     

конкретни действия в тази посока.

2.Кампанията "Деца на мач" да продължи и през 2015г.Да се направят допъл     

нителни активности за повишаване на атрактивността и.

3.Да се потърси взаимодействие с другите организирани организации на    

привържениците за повишаване на консолидацията и единодействието им.

4.Да се стартира втори Конкурс за късометражен филм "ЦСКА в сърцето ми". 

По този начин той да бъде превърнат в традиционен.Формата на провеждането

му се запазва.

5.Да се проведе 6-ят традиционен Новогодишен бал посветен на ветераните,   

като той се отвори за съорганизиране и от други приятелски организации.

6.Да се подкрепи и да се вземе активно участие в подкрепа на организираният

от ВК ЦСКА благотворителен мач в подкрепа на волейбола в ЦСКА.

7.Упр.съвет да вземе решение за подпомагане на конкретни детски и юношески 

спортни турнири .

8.Възлага на УС да произведе артикули за привържениците,които да се използват 

освен за награден фонд за детските турнири,така и за благотворителни продажби 

за подпомагането на дейности на Сдружението.  

 

 
Страница 2 от 5

Обръщение

Декларация на Фен клуб "Chicago Reds"

състоянието на любимия ни клуб в последно време предизвика доста разногласия както сред червената фенска маса, така и сред самите нас. Хилядите километри разстояние не бяха пречка и до нас да стигне вълната на недоволство към сегашното състояние на клуба. В тази връзка бихме искали да заявим, че Фен клуб "Chicago Reds" подкрепя всяка една инициатива за промяна на статуквото и връщане на отбора там където му е мястото - на върха! Като всички червени фенове и ние се надяваме нещо да се случи и отбора да тръгне в друга посока.

прочети повече

НОВИНИ СДРУЖЕНИЕ

ЦСКА ЗАВИНАГИ

Анкета

Харесахте ли номинациите в Конкурса за късометражен филм?
 

Новини за ЦСКА

Кой е тук?

В момента има 4 посетителя в сайта

Търсене